เพื่อความมั่นใจ ตรวจสอบอีกครั้งได้ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

รองรับน้ำมัน B20 แล้ววันนี้

ท่านสามารถตรวจสอบรุ่นรถมิตซูบิชิ ที่รองรับน้ำมันไบโอดีเซล B20 ด้านล่างนี้

ท่านสามารถตรวจสอบรุ่นรถ มิตซูบิชิ ที่รองรับน้ำมันไบโอดีเซล B20 ด้านล่างนี้

  • การใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 16 องศาเซลเซียส อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์ ดังนั้น ก่อนการใช้งานกรุณาขอคำแนะนำจากศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
  • ลูกค้าจะต้องใช้น้ำมันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมธุรกิจพลังงานเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันดีเซล บี20 สามารถดูได้ที่ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

1.1 เช็คจากสมุดรายการจดทะเบียน

 

1.2 เช็คจากสมุดคู่มือการใช้รถ