เกี่ยวกับมิตซูอยุธยา

เกี่ยวกับมิตซูอยุธยา

เกี่ยวกับ
มิตซูอยุธยา (ไทยธาดา)
ภาพสำนักงานใหญ่ มิตซูอยุธยา (ไทยธาดา)

เกี่ยวกับ มิตซูอยุธยา (ไทยธาดา)

บริษัท มิตซูบิชิอยุธยา (ไทยธาดา) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการครบวงจรด้านรถยนต์ ได้แก่ ฝ่ายขาย , ฝ่ายศูนย์บริการ , และฝ่ายศูนย์ซ่อมสี และตัวงถัง ในแรกเริ่มบริษัทได้ก่อตั้งสาขาแรกที่ อำเภอวังน้อย และ่อมาได้เปิดให้บริการสาขาที่ 2 ที่อำเภฮพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2539 และอีก 2 สาขา ที่อำเภอบางประอิน (สายเอเซีย) และอำเภอเสนาในปี พ.ศ.2553 และ 2558 ตามลำดับ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้น 4 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ และพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และใกล้เคียง

บริษัท มิตซูอยุธยา (ไทยธาดา) จำกัด เป็นผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ มีประสบการณ์กว่า 25 ปี การันตีด้วยรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิเช่น

  • รางวัลผู้จำหน่ายต่างจังหวัดที่มียอดขายสูงสุดอันดับ 1
  • รางวัลผู้จำหน่ายที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในประเทศอันดับ 1
  • รางวัลผู้จำหน่ายที่มีค่าความพึงพอใจจากลูกค้ายอดเยี่ยม
  • รางวัลผู้จำหน่ายที่มียอดขายอะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่งยอดเยี่ยม

วิสัยทัศน์

  1.  บริษัทจะมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุด โดยการให้บริการจากบุคลากรที่ผ่านมาตรฐานการอบรมจาก บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  2. บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาตำแหน่งผู้จำหน่ายที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ

“มาเป็นครอบครัวมิตซูกับเราสิคะ”

บริษัท มิตซูอยุธยา (ไทยธาดา) จำกัด 4 สาขา

บริษัท มิตซูอยุธยา (ไทยธาดา) จำกัด สำนักงานใหญ่ (วังน้อย)

บริษัท มิตซูอยุธยา (ไทยธาดา) จำกัด สาขาบางปะอิน (สายเอเซีย)

บริษัท มิตซูอยุธยา (ไทยธาดา) จำกัด สาขาเสนา